موافقت مجلس با لایحه آیین نامه موسسات ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانون فنی و ایمنی دریایی
به گزارش مارین نیوز، نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، 28 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه آیین نامه موسسه های به رسمیت شناخته شده (آر-اُ) که در زمینه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) با 201 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان ماده واحده کلیات لایحه فوق را با 196 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده واحده لایحه آیین نامه موسسات ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانون فنی و ایمنی دریایی آمده است؛
آیین نامه موسسات به رسمیت شناخته شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره: در اجرای این آیین نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول 77 ، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
برای ورود به کانال تلگرام و مشاهده اخبار کلیک کنید.