بندر ایرانی در خلیج فارس که شاید به آن سفر نکرده باشید
به گزارش مارین نیوز، بندر کنگ نام شهری در استان هرمزگان است که بخشی از بندر لنگه به حساب می‌آید و بافت تاریخی نسبتا بزرگی نیز دارد. آنچه در ادامه مشاهده می‌کنید تصاویری از این بندر است.