تصاویری از رژه یگانهای نیروی دریایی ارتش در خلیج فارس
به گزارش مارین نیوز، رژه یگان های  سطحی و زیر سطحی نیروی دریایی ارتش درخلیج فارس برگزار شد.