مرکز آموزش تفنگداران دریایی منجیل

مرکز آموزش تفنگداران دریایی منجیل را باید یکی از قدیمی ترین مراکز آموزش نظامی در ایران بدانیم، ورودی ها با مدرک دیپلم دوره تفنگداری را در آن طی مدت ١٦ ماه با آموزش های سخت پشت سر می گذارند.

به گزارش مارین نیوز، آنها بعد از این دوره در صورت تمایل برای رسیدن به مرحله تکاوری S.B.S2 و بر سر گذاشتن کلاه سبز باید یک دوره سخت و طاقت فرسای ٦ ماهه و بعد از آن، باز به خواست خودشان برای رسیدن به مرحله S.B.S1 یک دوره ٤ ماهه با شدیدترین تمرینات در دریا، ساحل، کوهستان، جنگل و زیر آب را پشت سر بگذارند؛ دوره هایی که آنقدر سخت هستند و فقط افراد انگشت شماری توان به پایان رساندن آن را خواهند داشت.